Вакансія

Фінансовий директор/ головний бухгалтер

Обов'язки:

 • Формування бухгалтерської, фінансової та інвестиційної політики компанії;
 • Контроль та ведення бухгалтерського і податкового обліку;
 • Підготовка і подача фінансової, статистичної та податкової звітності у відповідні державні органи;
 • Перерахування податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;
 • Розрахунково-касова робота з постачальниками;
 • Нарахування і безпосередня виплата зарплат, премій, бонусів, фінансової допомоги, та інші платежі в рамках потреб компанії;
 • Оформлення та супроводження проектів (відкриття банківських рахунків, розрахунково-касова робота та бюджетування підпорядкованих компаній);
 • Бюджетне планування та ведення планів доходів, та витрат компанії;
 • Ведення бюджетного аналізу план/факт, аналіз поточної ліквідності компанії, формування потреб компанії в коштах,  визначення внутрішніх резервів;
 • Формування та аналіз джерел фінансування поточної (основної) та інвестиційної діяльності компанії;
 • Участь при підготовці бізнес-планів та презентацій інвестиційних проектів (підпорядкованих) компанії;
 • Робота з фінансовими інститутами (банками, фінансовими компаніями, інвесторами) по залученню коштів;
 • Адміністрування залучених коштів (обслуговування кредитів, облігаційні позики, інвестиційні договори);
 • Адміністрування інвестицій компанії (забезпечення одержання дивідендів, платежів по кредитах, роялті) та ін.