Вакансія

Комерційний директор

Обов'язки:

 • Формування комерційної політики компанії;
 • Аналіз ринку та пошук нових ринкових сегментів;
 • Моніторинг перспективних технологій в профільних напрямках;
 • Підготовка та організація, підписання та подальший супровід угод про науково-технічне співробітництво з учасниками ринку (постачальниками, виробниками, науковими інститутами);
 • Супровід web-сайту компанії;
 • Організація і постійний вихід статей і публікацій, здійснення інформаційно-рекламної діяльності;
 • Моніторинг конкурсних торгів (іноземних і українських) по всій номенклатурі послуг компанії;
 • Організація і участь компанії в обраних тендерах;
 • Здійснення договірної роботи з клієнтами (замовниками);
 • Моніторинг задоволеності споживачів по виконаним (закритим) проектам;
 • Підготовка відповідних звітів за результатами моніторингу керівнику компанії;
 • Підготовка пропозицій керівництву компанії щодо внесення доповнень до референс-листа, постійна підтримка його актуальності;
 • Здійснення комерціалізації напрацювань, технологій і активів компанії;
 • Підготовка бізнес-планів та презентацій інвестиційних проектів компанії;
 • Передпродажна підготовка та продаж активів (корпоративних прав підлеглих компаній) компанії;
 • Проведення переговорів з представниками інших компаній;
 • Ведення плану витрат Комерційної дирекції, подання заявок на фінансування та ін.