Вакансія

Менеджер з постачання

Обов'язки:

  • Забезпечення компанії усіма необхідними (для виробничої діяльності) матеріальними ресурсами та їх раціональне використання;
  • Участь в розробці та впровадженні заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів (економія матеріальних ресурсів, зниження витрат пов'язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням; заміна дорогих і дефіцитних матеріалів, використання місцевих ресурсів, відходів виробництва і вторинної сировини), а також норм витрат матеріалів і виробничих запасів;
  • Участь в роботі по формуванню та розширенню господарських зв'язків з постачальниками, освоєння нових, більш вигідних товарних ринків, відстеження ринку, асортименту виробів, надходження на ринок нових товарів і товарів певного виду з метою виявлення можливостей їх придбання;
  • Підготовка проектів договорів з постачальниками; матеріалів за претензіями до постачальників, при порушенні ними договірних зобов'язань; узгодження з постачальниками зміни умов укладених договорів;
  • Контроль виконання договірних зобов'язань постачальниками за кількістю та якістю матеріалів, що поставляються і інших видів матеріальних ресурсів; їх комплектним використанням за правильністю пред'явлення до акцепту рахунків та інших розрахункових документів постачальників і своєчасною передачею цих документів для оплати;
  • Оперативний облік руху матеріальних ресурсів, наявності невикористаних виробничих запасів;
  • Участь в роботі з ресурсозбереження; реалізація виявлених надлишків сировини, матеріалів, обладнання, палива, енергії; контроль дотримання правил зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах і строки відвантаження;
  • Формування, ведення та зберігання бази даних внутрішньовиробничої та зовнішньої інформації з матеріально-технічного забезпечення; внесення необхідних змін до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробці даних.